Lidt info om,hvad der er sket på Lyttesholm Naturcenter siden vi startede projektet d.1/7 2013.
Vi havde ansøgt om penge fra Landdistriktpuljen,og her fik vi 162.000.Med disse penge kunne vi komme i gang d.v.s. få lavet en lejeaftale med Lungholm Gods,fik trykt flyers,lavet hjemmeside, og få gang i arrangementer og formidling.
I august fik vi 162.000 + 200.000 fra Lag Lolland som dog ikke er godkendt i ministeriet endnu,men vi håber selvfølgelig på, at det snart sker!
I alt er der afholdt 6 arrangementer hvor mellem 10 og 30 deltagere er mødt op + 6 oprydningsdage hvor ca. 10 har deltaget hver gang.
De to storme i oktober og december medførte desværre huller i taget på stalden,men heldigvis har Lungholm gods fået udbedret skaderne,og det er vi naturligvis glade for.
Et stort træ er desuden væltet i haven,men det kan med lidt fantasi ,måske bruges til noget fornuftigt!
Med hensyn til fonde og andre har vi på nuværende tidspunkt søgt om penge hos Real Dania,Friluftsrådet,Tips og Lotto,Naturstyrelsen og Møenbogård fonden,og vi håber på støtte til renovering og indretning af disse smukke bygninger.
Projektet Lyttesholm Naturcenter er blevet godt modtaget af vores naboer d.v.s. jagtlejerne,Grundejerforeningen Brunddragerne,Errindlev og omegn,Fvf,og ikke mindst Lungholm Gods.
Vores plan er nu,at stuehuset skal færdiggøres indvendig,så vi kan bruge det til arrangementer og leje et par værelser ud i kortere perioder, så vi har penge til drift.
På nuværende tidspunkt er der 102 der har meldt sig ind i foreningen og det er over al forventning-uden medlemmer og kontingent kom vi ingen vegne-så mange tak for støtten!
Vi har i øjeblikket planlagt 5 arrangementer i starten af 2014,og flere vil komme til.

Til sidst vil jeg og Bestyrelsen ønske en glædelig jul samt et godt nytår med håbet om at i vil støtte os igen i 2014.

Rasmus Romme
Formand
Lyttesholm Naturcenter