Det nye Fugletårnet ved Billitse Mølle indvies d. 3. oktober kl. 15 efter Allans Rovfugletur.

Det er Fugleværnsfonden der står for byggeriet, og indviterer.

NaturErhvervstyrelsen har betalt byggeriet.

Der bliver klippet en rød snor, serveres “boble”-vand, øl og sodavand, samt chips.
Forskellige taler bliver holdt af:

Gert Mortensen, klima- og miljøformand i Lolland kommune
Lennart Ricard, næstformand i Fugleværnsfonden
Lars Munk, kontaktperson i Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe.

Fugletårnet er bygget solidt, og det kan helt sikkert stå i mange år fremover. – Godt arbejde.Tårnet står fint i kanten af træer og buske. Fuglene vil ikke bemærke at man kommer og går op i tårnet.
Her er et Googlelink