Blog Image

Lyttesholm Blog

Udsigt over Hyllekrog med vindmøllerne ©Tubas

Tilbage til forsiden:
Lyttesholm.dk

generalforsamling hos Brunddragerne grundejerforening

Projekt Naturcenter Posted on ons, juni 12, 2013 16:46:25

Søndag d.9/6 var vi inviteret til at fremlægge vores projekt for grundejerforeningen.
Peder-Tubas og undertegnede mødte op og Tubas fortalte om projektet-Peder om økonomien,og jeg svarede på spørgsmål.Vi blev godt modtaget,og de fleste var positive over for ideen om et naturcenter, og at bygningerne bliver bevaret.
Mange fortalte efterfølgende gode historier fra tiden med Ove og Gunhild som forpagtere af Lyttesholm-det være sig historier om Gunhilds ishus-bommen hvor man betalte for at passere,og Oves små udflugter til sommerhusene!
Vi sluttede med dejlig mad og drikke,og masser af snak!

Det var nogle gode og positive timer,og vi glæder os til et konstruktivt samarbejde!

Rasmus RommeRingmærkning af “vores” Havørneunge

Naturen Posted on ons, juni 12, 2013 16:45:25

Søndag d.9. juni blev vores Havørneunge ringmærket.
Det var en meget stor oplevelse at få lov til at overvære mærkningen.
Alene det at se ungen og reden i virkeligheden, som vi har fulgt på nettet via webkameraet.

Her er vi på vej med tungt udstyr

Og vi ser reden tæt på

Manden på reden.
Kim Skelmose er kommet op i reden og får ungen i sækken. Der var lidt basken med vingerne

Nede igen med ungen i sækken. Den var helt rolig uden ballade
Kims batteridrevet motor var en stor hjælp så han kunne komme ubesværet op og ned